office@magicandstyle.com

Polityka prywatności

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Admiratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Firma MAGIC STYLE, która
gromadzi je i przechowuje przestrzegając obowiązujących
przepisów prawa, w tym najnowszych przepisóa RODO z dnia 25 maja 2018r. Żadne dane osobowe podawane do relizacji zamówiania
nie będą 
udostępniane osobom trzecim, ani innym firmom. Każde nasze zamówianie posiada indywidulany czterocyfrowy numer identyfikacyjny.
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, 
wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
Każdy Klient ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Dane konieczne
do zrealizowanie płatności przy pomocy serwisów Operatorów płatności nie są znane 
właścicielowi sklepu magicandstyle.com. Autoryzacja
elektronicznych form płatności odbywa się na 
stronach internetowych Operatorów płatności. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki
techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji 
przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.


Informujemy, że nasza firma działa zgodnie z przepisami RODO, a mianowicie z  dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane
popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w
Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele
dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.